Vè Sinh Nhật

12/06/2013 // No Comment // Categories: Thi Đua.
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè sinh nhật
Tôi nói rất thật
Các bạn hãy tin
Đã đủ 5 năm
Kho vận Hòn gai
Đang đà phát triển
Cán bộ, công nhân
Nỗ lực không ngừng
Vượt mọi khó khăn
Phấn đấu hoàn thành
Nhiệm vụ được giao
Hiệu quả kinh doanh
Vượt mức kế hoạch
Cùng nhau góp sức
Tăng cường tri thức
Phát huy sáng tạo
Đoàn kết một lòng
Dựng xây đơn vị
***

Nghe vè kết hợp
Công đoàn chuyên môn
Kề vai sát cánh
Cùng nhau gánh vác
Công việc được giao
Hiệu quả càng cao
Tinh thần thoải mái
Mọi người hăng hái
Quyết trí lập công
Công ty thêm mạnh
Đủ sức cạnh tranh
Với nhiều đơn vị.
***
Nghe vè văn thể
Để có sức khỏe
Luyên tập thường xuyên
Cầu lông, bơi lội.
Bóng đá, bóng bàn
Kéo co, đẩy gậy
Là môn truyền thống
Tất cả vì mình
Một lòng một dạ
Phát triển Công ty
Ngày càng thịnh vượng
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè sinh nhật

Kim Hòa – Văn Phòng – Đời Sống

Leave a comment

© 2011 Công ty Kho Vận Hòn Gai - Vinacomin Designed by Quangninhquetoi.com