Những kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”

21/06/2013 // No Comment // Categories: Công Đoàn.

Xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là công nhân lao động trong hầm lò, gia đình công nhân bị TNLĐ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tập đoàn CN than- khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên rất quan tâm. Đảng ủy Tập đoàn đã có Nghị quyết lãnh đạo về chăm lo đời sống, nhà ở cho người lao động, Tổng GĐ và CĐ TKV đã ban hành Nghị quyết liên tịch chỉ đạo chuyên đề về nhà ở cho công nhân, đặc biệt là công nhân hầm lò, công nhân bị TNLĐ, gia đình khó khăn.
Thực hiện chương trình mái ấm CĐ do TLĐ phát động, CĐ TKV đã ban hành quy chế, điều lệ, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động quỹ Mái ấm Công đoàn. Hàng năm có chương trình công tác của quỹ triển khai xuống các Công đoàn cơ sở, coi đây là một tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn.
Nhận thức được tầm quan trọng của chương trình “Mái ấm Công đoàn”, xác định đây là một nội dung công tác lớn của tổ chức Công đoàn, chương trình này có ý nghĩa thiết thực giúp cho CNVC khó khăn không có điều kiện sửa chữa lại nhà ở, vươn lên có cuộc sống khá hơn, mái nhà ấm cúng hơn, giúp CNVC yên tâm lao động sản xuất và công tác, tạo ra sự gắn bó giữa đoàn viên, CNVC với tổ chức Công đoàn. Thực hiện tốt chương trình này sẽ nâng cao vị thế và vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho CNVC và đối với xã hội.
Thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”
Công đoàn Công ty Kho Vận HG vận động CNVC tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” do CĐ TKV phát động, chủ động xây dựng chương trình, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện. Hàng năm Công đoàn đề nghị các CĐBP kê khai báo cáo tình hình gia đình CNVC khó khăn có nhà ở dột nát những không có điều kiện sửa chữa nâng cấp, Công đoàn Công ty phân loại, điều tra khảo sát thẩm định sau đó lựa chọn các gia đình đủ điều kiện đưa vào diện thụ hưởng quỹ”Mái ấm công đoàn, Công đoàn lập kế hoạch giúp đỡ hỗ trợ, lên dự trù kinh phí cần sửa chữa, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể cho từng gia đình, giao cho phòng đầu tư lập dự toán xây dựng lại nhà, vẽ thiết kế, tính toán nguyên vật liệu, nhân công gửi xuống để các gia đình thi công. Công đoàn Công ty đã làm tờ trình đề nghị CĐ TKV hỗ trợ kinh phí từ quỹ Mái ấm Công đoàn. CĐ TKV cử cán bộ ban quản lý quỹ xuống thẩm định và quyết định mức hỗ trợ, tùy theo mức độ khó khăn của từng gia đình, tình trạng nhà ở CĐTKV duyệt mức hỗ trợ cho phù hợp, mức sửa chữa không quá 20 triệu/gia đình, xây mới 50 triệu/gia đình.
Công đoàn chủ động bàn với chuyên môn ban hành Nghị quyết liên tịch giữa GĐ và CĐ về việc giúp đỡ CNVC khó khăn xoá nhà dột nát, trong đó trích quỹ hoạt động xã hội Công ty hỗ trợ: gia đình xây mới 15 triệu đồng/nhà; gia đình sửa chữa là 5 triệu đồng/ nhà; Công đoàn Công ty trích quỹ hoạt động hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà xây mới, 5 triệu đồng/nhà sửa chữa, kêu gọi CBCNVC các phân xưởng, phòng ban trong Công ty hỗ trợ mỗi người một ngày công trị giá từ 50.000 đến 100.000đ.
Công ty mời các Công đoàn bộ phận có công nhân được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà và các gia đình được hỗ trợ kinh phí lên họp triển khai kế hoạch triển thực hiện chương trình”Mái ấm Công đoàn”. Đề nghị các gia đình đăng ký thời gian sửa chữa, thời gian hoàn thành, hướng dẫn các gia đình thực hiện quy trình nghiệm thu, thanh toán. Theo tiến độ xây nhà các gia đình lên CĐ Công ty nhận tiền hỗ trợ từ các nguồn hỗ trợ về để mua nguyên vật liệu. Giao cho BCH Công đoàn bộ phận trực tiếp cử người giám sát quá trình thi công và báo cáo tiến độ về Công đoàn Công ty.
Những gia đình CNVC thuộc diện hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại nhà là những gia đình rất khó khăn nhưng khi được Công ty giúp đỡ hỗ trợ kinh phí, với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, các phân xưởng, phòng ban đơn vị đã động viên, cử người đến giúp, được sự chia sẻ giúp đỡ của đồng nghiệp các gia đình đã có thêm quyết tâm, cố gắng vươn lên, vay thêm tiền để sửa chữa, xây mới lại nhà.
Trong 4 năm Công ty Kho Vận Hòn Gai đã xoá được 11 nhà dột nát, trong đó: xây mới: 08 nhà, sửa chữa: 03 nhà cho CNVC thông qua chương trình Mái ấm CĐ với số tiền 670 triệu đồng trong đó: CĐ TKV: 310 triệu, CĐ Cty: 100 triệu, quỹ hoạt động XH Cty: 90 triệu, các đơn vị trong Công ty: 170 triệu. Tổng số tiền hỗ trợ mỗi nhà xây mới khoảng 100 đến 110 triệu đồng/nhà, nhà sửa chữa khoảng 40 đến 50 triệu đồng/nhà.
Sau khi công trình hoàn thành Công đoàn Công ty tổ chức lễ bàn giao nhà dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, tổ dân phố, lãnh đạo Công ty và các Công đoàn bộ phận, CBCNV các đơn vị đến dự và trao tặng đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình như: bàn ghế, tủ, giường, quạt, chăn, ga…

IMG_6692 resize
Với món quà quý giá của tổ chức Công đoàn đã hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho CNVC khó khăn, chính là tạo điều kiện cơ bản để CNVC vơi đi nỗi nhọc nhằn mặc cảm, phấn đấu vươn lên để nâng cao chất lượng cuộc sống có mái nhà ấm cúng hơn, giúp CNVC yên tâm lao động sản xuất khi đi làm không còn phải lo lắng ở nhà những khi trời mưa to, gió rét,..đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội, thể hiện tình hữu ái giai cấp sự quan tâm chăm lo đến đời sống CNVC rất thiết thực của tổ chức Công đoàn.
Việc làm đầy nghĩa cử cao đẹp mà tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên của mình đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào là đoàn viên của tổ chức Công đoàn được Công đoàn chăm lo che chở dưới một mái nhà chung, mái nhà Công đoàn. Mỗi khi bớt đi một căn nhà dột nát, thêm một căn nhà được sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới có nghĩa là tổ chức Công đoàn đã đem đến cho gia đình đoàn viên của mình niềm vui mới, niềm hạnh phúc mới.
Số lượng gia đình được xây mới và hỗ trợ của CĐ Kho Vận HG không phải là nhiều so với các đơn vị khác, nhưng CĐ Kho Vận HG được ban quản lý quỹ “Mái ấm CĐ” của CĐ TKV đánh giá cao đó là Công đoàn đã vận động được toàn thể CNVC các đơn vị chung tay giúp đỡ, ngoài tiền hỗ trợ của CĐ TKV, Công ty trích quỹ hoạt động XH, CĐ trích quỹ hoạt động để hỗ trợ, đơn vị có gia đình được thụ hưởng quỹ kêu gọi CBCNVC trong đơn vị ủng hộ bằng ngày công giúp gia đình vận chuyển nguyên vật liệu, giảm chi phí, đóng góp tiền hỗ trợ, các đơn vị còn lại trong Công ty vận động CNVC đóng góp kinh phí, mua đỗ dùng, tặng phẩm tặng cho các gia đình. Số tiền mà CBCNVC trong Công ty cộng lại có khi còn nhiều hơn cả tiền của quỹ hỗ trợ. Do thực hiện tốt chương trình, CĐ Công ty Kho Vận Hòn Gai được nhận bằng khen đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn” 5 năm 2007-2011 của CĐ TKV. Có được kết quả trên, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công doàn”, Công đoàn Công ty Kho Vận Hòn Gai đã tiến hành nhiều biện pháp và có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện chương trình:
Một là: Chương trình nhà ở”Mái ấm Công đoàn” là một chương trình rất thiết thực được Đảng ủy, chuyên môn đánh giá cao, có sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Chương trình là thành công lớn trong hoạt động của tổ chức Công đoàn được đông đảo CBCNVC, đoàn viên Công đoàn tham gia hưởng ứng tích cực, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của CNVC khó khăn không có khả năng sửa chữa lại nhà ở.
Hai là: Tùy từng thời điểm ban quản lý quỹ”Mái ấm Công đoàn” của Công ty vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tế của đơn vị. Thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, khảo sát cụ thể, đánh giá đúng thực trạng và tình hình khó khăn của từng gia đình để đề xuất mức hỗ trợ cho phù hợp.
Ba là: Có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên với cơ quan chuyên môn ra Nghị quyết liên tịch giúp đỡ các gia đình, trong đó ghi rõ kinh phí hỗ trợ từ nguồn nào, quy định rõ mức hỗ trợ cho các đối tượng xây mới và sửa chữa, trách nhiệm của Công ty, Công đoàn, các đơn vị có công nhân được thụ hưởng quỹ, vận động CBCNVC trong Công ty tích cực tham gia ủng hộ kinh phí cho các gia đình để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đồng nghiệp, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giai cấp.
Bốn là: Cùng với các gia đình, các Công đoàn bộ phận bàn bạc trao đổi nội dung sửa chữa, hoặc xây mới, cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình và mức tiền hỗ trợ, có nội dung, tiến độ cụ thể. Động viên các gia đình phải có quyết tâm cao để thực hiện được mục tiêu, mục đích đề ra.
Năm là: Nguồn kinh phí được hỗ trợ và huy động kể cả tiền và vật chất được công khai minh bạch, giao đúng đối tượng được nhận thụ hưởng kinh phí theo đúng quyết định, giám sát các gia đình sử dụng kinh phí đúng mục đích, không để xảy ra sai phạm mất lòng tin của tập thể và cá nhân, có như vậy mới thuyết phục được sự đồng tình ủng hộ của CBCNVC trong đơn vị.
Sáu là: Cán bộ thực hiện chương trình phải công tâm, khách quan, trung thực, tâm huyết, nhiệt tình với phong trào, khi vận động quyên góp phải có uy tín, có sức thuyết phục để mọi người chung tay đồng lòng giúp đỡ. Đặc biệt là lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai kêu gọi vận động CBCNVC, các đơn vị ủng hộ các gia đình mới có hiệu quả, góp phần quyết định vào thành công của phong trào.

Leave a comment

© 2011 Công ty Kho Vận Hòn Gai - Vinacomin Designed by Quangninhquetoi.com