Khai mạc lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới

13/12/2011 // No Comment // Categories: Tin Tổng Hợp, Đảng Ủy.

Ngày 07 tháng 12 năm 2011 Đảng uỷ Công ty Kho Vận Hòn Gai – Vinacomin tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. Thời gian học bắt đầu từ ngày 07 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2011. Đến tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Đình Đức – Phó bí thư Đảng uỷ Vinacomin; Đ/c Nguyễn Minh Thiều – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Vinacomin, đ/c Phạm Đức Duyên – Bí Thư Đảng uỷ Công ty Kho Vận Hòn gai; đ/c Nguyễn Xuân Hồng – Phó bí thư Đảng Uỷ Công ty Tuyển Than Hòn Gai cùng 47 đảng viên mới đến từ Công ty Kho vận Hòn Gai  và Công ty Tuyển Than Hòn Gai Vinacomin.

Trong quá trình học, học viên được nghe giảng về đường lối chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Chủ nghĩa Mac – Lênin  và tư tưởng Hồ Chí Minh; Tổ chức cơ sở Đảng và và công tác xây dựng Đảng cơ sở. ….

Mục đích của kỳ học này nhằm giáp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch rèn luyện để trở thành đảng  viên chính thúc, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản ViệtNam.

Nguyễn Thị Xoa – CĐ Cty

Leave a comment

© 2011 Công ty Kho Vận Hòn Gai - Vinacomin Designed by Quangninhquetoi.com