Giới Thiệu

Công ty Kho vận Hòn Gai được thành lập theo Quyết định số: 1014 / QĐ – HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

a/ Tên gọi:
- Tên gọi tiếng Việt: Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin
- Tên giao dịch Quốc tế: Vinacomin – Hongay Logistics Company.
b/ Trụ sở:
Trụ sở Công ty đặt tại cột 5 phường Hồng Hà, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 033 833 860 ; FAX: 033 832 193
Email: kvhg@khovanhongai.vn
Tài khoản: 102010000632768 – Ngân hàng Công thương Quảng Ninh.
MST: 5700100256 – 044.
Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 6 năm 2008, là đơn vị trực thuộc Tập đoàn VINACOMIN, hoạt động theo phân cấp của Tập đoàn VINACOMIN.
c/ Nhiệm vụ chính của Công ty:
Đầu tư quản lý, khai thác hệ thống cảng và bến thủy nội địa của Tập đoàn VINACOMIN trên địa bàn thành phố Hạ long, huyện Hoành Bồ, khu vực sông Diễn Vọng và các khu vực khác theo phân công của Tập đoàn.
Có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận than từ các Công ty sản xuất, sàng tuyển trên địa bàn và tổ chức giao than cho khách hàng tại cảng, bến thủy nội địa hoặc chuyển tải trên các địa điểm giao nhận khác.
Ngành nghề kinh doanh của công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh số: 22160000132 đăng ký lần đầu, cấp ngày 20/5/2008 do phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh cấp:
1. Quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa.
2. Chế biến, kinh doanh than.
3. Xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa.
4. Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản.
5. Xây dựng các công trình công nhiệp, giao thông và dân dụng.

Leave a comment

© 2011 Công ty Kho Vận Hòn Gai - Vinacomin Designed by Quangninhquetoi.com